Κωνσταντίνος
Ματθιόπουλος


Καθηγητής
Μοριακής Βιολογίας

Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας
και Γονιδιωματικής

Τμήμα
Βιοχημείας &
ΒιοτεχνολογίαςΚαλλιόπη
Παπαδοπούλου


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βιοτεχνολογίας Φυτών

Εργαστήριο
Βιοτεχνολογίας Φυτών
και Περιβάλλοντος

Τμήμα
Βιοχημείας &
ΒιοτεχνολογίαςΚωνσταντίνος
Γουργουλιάνης


Καθηγητής
Πνευμονολογίας


Τομέας
Παθολογίας


Τμήμα
Ιατρικής

iGEM Thessaly 2019